SPELREGELS

Klachtenbureau KVN

KVN wil alle klachten en misstanden inventariseren, bundelen en wanneer er tenminste 10 items over het zelfde onderwerp binnenkomen, gaan we die aankaarten bij de instantie waarover geklaagd wordt om te zien of daar een oplossing voor te vinden is, of in andere gevallen initiatiefvoorstellen realiseren.

 

Het indienen van een ‘klacht’ gaat heel eenvoudig, stuur een mail naar info@kvnklachtenbureau.nl of klik op de button in de menubalk.

In de klacht moet zijn opgenomen:

 

Over welke instantie of vereniging binnen de kynologie je klaagt.
Met welke instantie heb je een ernstig meningsverschil, of heb je een ‘aanvaring’. Ligt dit aan een halsstarrige houding of ligt dit in basis in de bestaande reglementen, waarbij interpretatie een rol speelt.

Het onderwerp

Probeer met een paar steekwoorden te omschrijven waar het om gaat.

Documentatie

Zorg dat je ‘bewijzen ’voorhanden hebt. Een opmerking alleen is natuurlijk niet voldoende. Kopieën van correspondentie, e-mails en korte verslagen van telefoongesprekken zijn zinvol bij dossieropbouw.

Omschrijving

Omschrijf in kernachtige bewoordingen de aard van het probleem in maximaal ca 300 woorden.

Hou het kort en probeer de emotie er buiten te houden, hoewel dat soms moeilijk is.

Alle klachten zullen anoniem gebundeld worden en waar nodig zullen bewijsmaterialen geanonimiseerd worden, wanneer er een bespreking volgt met de betreffende instantie. Alleen bij nadrukkelijke toestemming van de inzender zullen zijn/haar gegevens bekend worden gemaakt.

 

Ook zou een suggestie hoe het probleem opgelost zou kunnen worden welkom zijn.

 

Alle klachten worden gebundeld weergegeven op de website, zodat ook mensen die zich erin herkennen gestimuleerd worden zich ook uit te spreken.

 

Voor leden, maar ook voor niet-leden van de KVN

Het bureau is er voor iedereen, dat is simpel.

De leden van KVN zullen als bijkomend voordeel van hun lidmaatschap een directe behandeling van hun klachten zien ontstaan. Direct na het indien van hun vraag zal er een vraag richting instantie(s) gaan namens het lid. Het probleem wordt meegenomen in de bundeling, maar kan evengoed al snel opgelost